Waar de coalitie voor staat

De vergroeningsuitdaging is enorm. Er is geen één oplossing die genoeg is - alles moet uit de kast getrokken worden. De Versnelcoalitie draagt hier graag aan bij.

De financieringsuitdaging

Zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp vergen een flinke investering vooraf. Eén op de vijf huizenbezitters heeft daarvoor onvoldoende spaargeld, aldus De Nederlandse Bank. Tegelijkertijd is het een investering die zichzelf terugverdient door lagere maandelijkse energielasten. Het kan dus financieel verstandig zijn om die investering te financieren, bijvoorbeeld door middel van een hogere hypotheek of een persoonlijke lening.

Belangrijk om te onthouden is dat er geen ‘silver bullet’ is die aan de gehele financieringsvraag gaat voldoen. Een effectieve combinatie van al deze opties is nodig om de benodigde snelheid van de energietransitie te halen.

Om veel woningbezitters te kunnen bereiken is de distributie-, overtuigings- en financieringskracht nodig die alleen de markt kan brengen. Banken en financieringsmaatschappen hebben namelijk een zeer uitgebreide infrastructuur om consumenten te bereiken, die goed ingezet kan worden om te helpen bij het verduurzamen van de eigen woning. Hiervoor moeten de juiste marktomstandigheden gecreëerd worden.

Publiek/private samenwerking maakt noodzakelijke versnelling mogelijk

Nieuw leenkader zorgt voor passend aanbod

Om zoveel mogelijk mensen te activeren heeft de markt een gestandaardiseerd leenkader nodig, waarmee een brede doelgroep, waaronder kwetsbare woningeigenaren, op een prudente manier in aanmerking komen voor een verduurzamingslening. Een praktische invulling hiervan is het implementeren van dezelfde energielabel-gebonden extra leenruimte die nu al geldt in de hypotheekmarkt. Hiermee ontstaat tot € 20.000 leenruimte buiten de bestaande toetslast. Het Nibud is gevraagd om een positief advies te schrijven.

Garantiestelling vergroot bereik door aantrekkelijke prijs

Voor de versnelling van de energietransitie is het cruciaal dat ook de markt tegen concurrerende tarieven een verduurzamingslening aan kan bieden. Om een lening te kunnen verstrekken moet een bepaald risico afgedekt worden. Dit kan op twee manieren: door risico in te prijzen in de rente, of door risico af te dekken met een garantiestelling. Zo kennen we in de hypothekenmarkt de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), waarbij een garantiefonds te hulp kan schieten als een huizeneigenaar in financiële problemen komt.

Wij zouden het toejuichen als NHG ruimte en mogelijkheden krijgt om ook garanties af te geven voor verduurzamingsleningen, zoals ze dat nu ook biedt op verduurzamingsleningen van SVn voor kleine VVE’s. Dit zorgt ervoor dat geldverstrekkers woningeigenaren kunnen helpen bij het verduurzamen tegen aantrekkelijke voorwaarden. De overheid kan hierin een grote rol spelen. Bovendien is een garantiestelling voor de overheid een doeltreffend en doelmatig gebruik van overheidsmiddelen, wat de uiteindelijke positieve impact op de energietransitie vergroot.

Hoe de markt wil bijdragen aan de energietransitie

De Versnelcoalitie voor Groene Woninginvesteringen is een samenwerking van constructieve partijen die de vergroening van de Nederlandse woningvoorraad wil versnellen door samen met de overheid een zo groot mogelijke markt te maken. De coalitie brengt bereik, investeringskracht en overtuigingskracht: een complete keten die de benodigde opschaling van verduurzaming mogelijk maakt. Door een grotere markt te maken geloven wij dat een van de grote struikelblokken van de energietransitie – volgens DNB het gebrek aan gemak en informatievoorziening - kan worden opgelost. De innovatiekracht van de markt zal de consument helpen bij het maken van een eenvoudige business case, die op een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier inzicht geeft in de opties, kosten en opbrengsten.

Van het effectief ophalen van geld, het kosteneffectief verstrekken van leningen, tot het bereiken en laagdrempelig bedienen van grote doelgroepen – de markt staat te trappelen om de vergroening van de Nederlandse woningvoorraad te versnellen. Hiervoor is een publiek/private samenwerking essentieel.